Puralax

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có các khối màu khác nhau và một thanh phía trên cho bạn biết màu sắc chủ đạo là gì. Sử dụng các chuyển động được chỉ định bởi khối lập phương chính, bạn phải nhuộm tất cả các khối khác.