Puppyred Swing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi thời gian đã chứng minh bạn có thể giữ sợi dây nhảy dây, vẫn cân đối tác của bạn để nhảy vào đúng thời điểm bằng cách nhấn phím cách.