Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nha sĩ cho chó và bạn nên rửa răng của bạn, chữa lành sâu của họ, loại bỏ răng xấu và đưa những cái mới. Bạn cũng có thể trang trí với miếng dán hoặc thay đổi màu sắc.