Puppy Skiing

Đang tải trò chơi...
trò chơi mới mẻ mà trong đó bạn phải có được những con chó để làm các thủ đoạn phải vào đúng thời điểm. Di chuyển con trỏ và nhấn ZXC tùy thuộc vào vị trí với ván trượt bạn nên làm.