Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi với con chó con của bạn trong các tình huống khác nhau. Khi bạn khởi động các muối và mang nó để nhìn lại cây gậy, thu thập các xương gặp trên đường và tránh những con mèo.