puppy fetch!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với con chó con của bạn trong các tình huống khác nhau. Khi bạn khởi động các muối và mang nó để nhìn lại cây gậy, thu thập các xương gặp trên đường và tránh những con mèo.