Puppy Curling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném con chó của bạn rời khỏi bếp và nhận được bên trong vòng tròn màu xanh. Nhấn chuột khi hướng là chính xác và làm tương tự với điện.