Puppet Soccer 2014

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia World Cup ở Brazil với các lựa chọn bạn thích và khuôn mặt trong một ngày một trận đấu để đạt được cuối cùng.