Pup World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáo dục con chó con của bạn là một hướng dẫn con chó tốt. Ông dẫn bậc thầy của mình đến nơi mà cho bạn, sử dụng chuột để đi bộ và nhấp vào nút chuột phải sẽ chạy. Tránh phiền nhiễu và thu thập giải thưởng cookie.