Pup Idol

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn các bong bóng màu để các ca sĩ của cùng một màu sắc, cho nó thu hút sự sọc chuột để đưa họ đến đích của họ. Khi màn hình hiển thị màu đen vẽ một ngoằn ngoèo dưới nó và sau đó bao quanh nó trong một vòng tròn để làm cho nó biến mất.