Punk vs Emo

Đang tải trò chơi...
kiểu gì thích Punk hoặc Emo? Ăn mặc của mỗi cô gái và quyết định đó là cảm giác tốt nhất, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của da, mắt, tóc, khuôn mặt biểu hiện ... bằng cách nhấn các nút nhỏ ở trên.