Pug Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Teena thích đua chó Pug và mở một nhà trẻ để chăm sóc cho họ. Cung cấp cho họ Comero uống, Đặt chúng tiêm, duérmeles, vv