Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chuyển động của điên để thoát khỏi nhà thương điên. Bạn có thể leo lên các bức tường để tránh rơi vào bẫy.