Professional MakeUp Artist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các thủ đoạn của một make-up chuyên nghiệp nghệ sĩ sau đây từng bước để áp dụng một cách chính xác mỗi sản phẩm là nền tảng, má hồng, son môi và nhiều hơn nữa.