Probe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các tàu với con trỏ, tránh chạm vào các bức tường của đường hầm với đất trên nền tảng này. Các buổi tối thời gian ít hơn có được điểm số cao hơn bạn nhận được.