prisonbreak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trốn thoát khỏi nhà tù rối tung qua các đường hầm và trốn tránh cảnh sát, vv ... Sử dụng các phím mũi tên cộng với 'Shift' để chạy, nhảy bằng cách sử dụng phím dài.