Prison of Industry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhân bản đã trốn thoát khỏi chuỗi nhưng bây giờ phải rời khỏi phòng thí nghiệm. Thực hiện theo các hướng dẫn để học cách sử dụng các điều khiển trong trò chơi thú vị này.