prison escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó là rất thời trang thoát khỏi nhà tù, bây giờ bạn phải cố gắng để có được ra khỏi một trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Giai đoạn đầu tiên sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc với các điều khiển trò chơi và đi như bạn tiến bộ lưu giữ.