Prison Break 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tù nhân và bạn phải thoát khỏi nhà tù tránh các vệ sĩ bị bắt. Tìm kiếm cho các hạng mục cần thiết để hoàn thành mục tiêu của bạn.