Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Ariel, Aurora và Rapunzel chúa phải lựa chọn giữa hai lễ hội âm nhạc được tổ chức trong cùng một ngày, giúp họ lựa chọn và thay đổi cái nhìn của họ tùy thuộc vào họ đi.