Princess Giselle

Đang tải trò chơi...
Tạo một trang phục đẹp cho công chúa Giselle. Chọn màu sắc và thiết kế mà bạn thích, hoàn chỉnh với các kiểu tóc và các đồ trang trí đẹp nhất.