Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dẫn quân đội của bạn để chiến thắng. Chiến đấu chống lại lũ Orc ngăn ngừa bất kỳ từ tiếp cận những người bạn trong trận chiến có thể mua lính mới với vàng bạn nhận được.