Prince Edward

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các hoàng tử sẽ không nhận được chán nhìn vào cung điện tất cả các loại chuyến phiêu lưu giúp bởi bản đồ và các đối tượng mà bạn tìm thấy.