Primer Evac

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu estraviados lính ở hành tinh khác nhau và mang lại cho họ một cách an toàn để các cơ sở tương ứng. Điều khiển tàu của bạn nhẹ nhàng cẩn thận không chạm bất cứ điều gì, sử dụng radar để được lái xe.