Primary Assault

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ mất rất nhiều kẻ thù trong cuộc đấu súng ngoạn mục. Nhận vũ khí mới và up sức mạnh để cải thiện cơ hội chiến thắng của bạn.