Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các ngôi làng Ấn Độ tấn công một chút lạ quân đội. Với chuột chọn các góc độ và lực lượng mà bạn sẽ khởi động vào mũi tên, với những con số, bạn có thể thay đổi vũ khí khi bạn đi nhận.