Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của eligas cún con cho ăn, chơi với anh ta, cho tình yêu và bằng cách chữa bệnh nếu bạn đang bị bệnh.