Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của eligas cún con cho ăn, chơi với anh ta, cho tình yêu và bằng cách chữa bệnh nếu bạn đang bị bệnh.