Pretty Dog Contest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của eligas cún con cho ăn, chơi với anh ta, cho tình yêu và bằng cách chữa bệnh nếu bạn đang bị bệnh.