Pretty Cute Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ cho vật nuôi của khách hàng, tắm cho chúng, peinándoles hoặc làm những gì họ yêu cầu trước khi họ có được buồn bã và để lại mà không trả tiền.