Premier League Penalties

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi jugais Premier League để phạt. Chọn bình đựng của bạn theo khả năng của mình, chọn góc và lực ném. cũng lái xe thủ môn của đội bạn.