Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Họ xử lý khủng long nhỏ qua pantallas.La khác nhau lần đầu tiên bạn chơi sẽ giải thích từng bước điều khiển phải được sử dụng trong từng trường hợp.