Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Họ xử lý khủng long nhỏ qua pantallas.La khác nhau lần đầu tiên bạn chơi sẽ giải thích từng bước điều khiển phải được sử dụng trong từng trường hợp.