Pregnant Henna Tattoo Belly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho một số bản vẽ đẹp với henna trong bụng của ba cô gái mang thai. Chọn các bản vẽ, màu sắc và bạn đã sẵn sàng để rút ra nó, nhưng làm cho nó nhanh, vì nếu di chuyển bé phải bắt đầu lại.