Powerpuff Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nghe giống như một máy Nintendo DS, màn hình kép, trò chơi này của thẩm mỹ manga. Tìm các chữ Japs và làm điều đó theo thứ tự đúng trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nhấp và kéo chuột để di chuyển.