power racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đường Tokyo là tử vong, giúp cô gái này để đạt được điểm đến của họ. Dodge trở ngại, nhảy hàng rào bằng cách sử dụng phím dài và thu xăng để không ở lại trên đường.