Power Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi một trò chơi để hồ bơi độc đáo này. Sử dụng chuột để chỉ đạo các đòn và sức mạnh bạn cần để có được càng nhiều quả bóng trong các lỗ, như các nước tìm bóng mới và màn hình trở ngại.