Power Pool Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi một hồ game này rất đặc biệt. Mục đích là để đặt tất cả các quả bóng trước khi thời gian chạy ra ngoài, nhưng màn hình rất phức tạp và quả bóng với các đặc tính rất đặc biệt.