Power Pool 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn tham gia một trò chơi nhỏ của hồ bơi? Ở đây bạn có ba loại bảng với một loạt các màn hình. Bằng cách nhập vào "Help", bạn sẽ thấy các loại khác nhau của quả bóng.