Power Play

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chuyển vào một đội khúc côn cầu như bạn có thể né tránh các hậu vệ của đối phương và điểm số là mục tiêu nhiều như bạn có thể.