power force

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi phong cách cổ điển của tàu nhưng bạn xử lý để một người thay vì một chiếc tàu. Sử dụng 'một' chìa khóa để bắn và 's' ném một quả bom phá hủy tất cả mọi thứ. Thu thập tiền thưởng bạn tìm thấy.