power copter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím WASD để kiểm soát các máy bay trực thăng, với 'không gian' bóng nước bắn nhưng khi bạn nhận được vũ khí mới có thể thay đổi số.