Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pou củ được đưa ra cũng sắp xếp giặt, rửa và treo. Vấn đề là không có tay, vì vậy bạn có để giúp đỡ.