Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Pou củ được đưa ra cũng sắp xếp giặt, rửa và treo. Vấn đề là không có tay, vì vậy bạn có để giúp đỡ.