Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nếu bất cứ điều gì như củ hành nghề Pou ăn thịt người là ăn không ngừng. Bây giờ bạn có thể mất sự thèm ăn phàm ăn nấu cho anh ta.