Pou Real Cooking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bất cứ điều gì như củ hành nghề Pou ăn thịt người là ăn không ngừng. Bây giờ bạn có thể mất sự thèm ăn phàm ăn nấu cho anh ta.