Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Người ta không biết thế nào, nhưng Pou đã có một em bé. Và anh sẽ chăm sóc cho đáy ăn anh ta, cho anh ta tất cả tình yêu mà một củ có thể mang lại và bằng cách thay đổi thiết kế nội thất. Padrazo!.