Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi bạn thấy chúng, với tất cả sự đơn giản của nó, là Pou, dù nam hay nữ, là biển của poseurs. Họ thích chải chuốt, ăn mặc thông minh sơn và các cơ quan đầy đặn của họ.