Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các phiên bản nữ của Pou là một chuyên gia trong nấu ăn pizza. Nó được đưa ra một ngàn kỳ ra khỏi hộp và đặt nó vào lò nướng. Và bàn tay lên!. Đáng ngưỡng mộ.