Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các phiên bản nữ của Pou là một chuyên gia trong nấu ăn pizza. Nó được đưa ra một ngàn kỳ ra khỏi hộp và đặt nó vào lò nướng. Và bàn tay lên!. Đáng ngưỡng mộ.