Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Không ai thích một củ xấu trai, và không có củ nảo thích nhìn xấu xí, đặc biệt là nếu nó là phiên bản và cực kỳ tán tỉnh nữ Pou.