Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không ai thích một củ xấu trai, và không có củ nảo thích nhìn xấu xí, đặc biệt là nếu nó là phiên bản và cực kỳ tán tỉnh nữ Pou.