Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

¿Panqué phục vụ bánh?. Pa ăn!. Và nếu không, Chỉ cần hỏi Pou thân thiện, người không chỉ thích nấu ăn, cũng desayunarlos, ăn, cenarlos và tất cả "arlos" có thể.