Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Pou chán trong lớp. Phải làm bài tập về nhà, nhưng cam kết thoát ly tinh thần và trí tưởng tượng của trò chơi dựa trên. Có, miễn là các giáo viên không bắt bạn.