Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pou chán trong lớp. Phải làm bài tập về nhà, nhưng cam kết thoát ly tinh thần và trí tưởng tượng của trò chơi dựa trên. Có, miễn là các giáo viên không bắt bạn.