Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giàn thiêu Pou tốt ăn bánh mì nướng cắm trại đám mây, nhưng trước sẽ không giải thích gì cách chính xác để thắp sáng một ngọn lửa mà không có được bất kỳ nguy hiểm.