Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pou khoai được làm một marranote. Chúng ta phải làm sạch như đó là vì đặt nó trong bồn tắm và enjabonándolo. Nhưng sau đó lau khô nó tốt, hoặc bạn sẽ rễ.