Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Pou khoai được làm một marranote. Chúng ta phải làm sạch như đó là vì đặt nó trong bồn tắm và enjabonándolo. Nhưng sau đó lau khô nó tốt, hoặc bạn sẽ rễ.