Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cả kẹo và không chăm sóc miệng, răng Pou đã knackered, đầy răng và sâu răng. May mắn đã được các nha sĩ đã để lại nó như mới.