Pou Bad Teeth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cả kẹo và không chăm sóc miệng, răng Pou đã knackered, đầy răng và sâu răng. May mắn đã được các nha sĩ đã để lại nó như mới.