Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Các củ Pou pirra đến nhà mình, nhưng con đường sẽ không được dễ dàng. công suất may mắn mà thổi phồng bong bóng và giúp đỡ vị tha của bạn.